ÚKLIDOVÉ SLUŽBY Chrudim

Nabízíme kvalitní úklidové služby v Pardubickém kraji

+420 777 164 156
po - pá: 8:00 - 16:00

Vítejte na stránkách firmy zabývající se úklidem a čištěním prostor a interiérů

Poskytované služby

 • Pravidelné úklidy
 • Generální úklid
 • Předkolaudační úklidy
 • Úklidy po malování
 • Úklidy po rekonstrukci
 • Mytí oken
 • Pravidelný úklid společných prostor v bytových domech
 • Čištění koberců a čalouněného nábytku


Čištění koberců a čalouněného nábytku

Čištění koberců a čalouněného nábytku provádíme mokrou cestou.

Mokrá cesta

Při čištění mokrou cestou stroj pracuje na bázi extrakčního čištění, což v praxi znamená, že voda s čistícím přípravkem je pod tlakem vháněna do čištěné plochy a následně i s nečistotami vysávána zpět do sběrné nádoby přístroje. Díky tomuto systému čištění nedochází k nadměrnému opotřebování koberců.

Váš dotaz, vzkaz

Položky označené hvězdičkou jsou povinné.

Vaše jméno a příjmení:*

E-mail:*

Zpráva:*

Ochrana osobních údajů GDPR

Váš dotaz byl úspěšně odeslán.

Informace pro klienty o zpracování osobních údajů

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

1. Správce osobních údajů

Jana Netolická
IČ: 74418343
Sídlo: Fibichova 52, 53701 Chrudim - Chrudim III
E-mail: uklid.chrudim@seznam.cz
Podnikatel: Jana Netolická

2. Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem:

 • vedení dokumentace související s naším podnikáním a obchodními případy
 • vedení objednávacích systémů
 • vedení adresářů klientů a zaměstnanců
 • zpracování výkazů pro orgány veřejné moci
 • účetních a daňových operacích
 • vedení evidence stížností
 • vedení seznamů vyřazené dokumentace
 • vedení reklamací
 • vedení evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví
 • zasílání obchodních sdělení

3. Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v odstavci 2. je:

 • splnění naší zákonné povinnosti (zejména zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 634/1992, o ochraně spotřebitele)
 • splnění závazků ze smlouvy, na jejímž základě Vám poskytujeme naše služby (tato smlouva nemusí být uzavřena písemně)
 • v případě zasílání příležitostných obchodních sdělení vztahujícímu se k prodanému produktu nebo zboží zpracováváme Vaše osobní údaje (e-mailová adresa, jméno, příjmení, datum narození) na základě oprávněného zájmu, protože předpokládáme, že Vás další nabídka obdobných produktů a služeb může zajímat
 • souhlas klienta se zasíláním obchodních sdělení

4. Příjemci osobních údajů

Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech kromě Vás být zejména orgány veřejné moci. Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí.

5. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje obsažené v obchodní dokumentaci jsou zpracovávány po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy nebo po dobu, po kterou budete naším klientem a následně po dobu jednoho roku poté, co naším klientem přestanete být.

6. Práva subjektu údajů

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:

 • právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům;
 • právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme;
 • právo na omezení zpracování;

Omezení zpracování znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy, jestliže:

popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;

zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;

jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

jestliže jste vznesl/a námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu VII., dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami;

 • právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů se vztahuje jen na osobní údaje, které zpracováváme k jiným účelům, než je poskytování našich služeb. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování služeb, vymazat nesmíme;
 • právo na přenositelnost údajů. Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému správci osobních údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování našich služeb, však smíme poskytnout jen Vám a za zákonných podmínek též orgánu veřejné moci.
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

7. Právo vznést námitku proti zpracování

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího (právní základy zpracování jsou uvedeny v bodu III), máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v bodu I. Pokud takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

8. Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje

Zpracování Vašich osobních údajů pro účely poskytování našich služeb je zákonným požadavkem.

Ceník

Úklid spol. prostor od 80 Kč /byt/měsíc

Čištění koberců a čalouněného nábytku mokrou cestou

Pravidelný běžný úklid

180 Kč/hod

Čištění koberců

od 25 Kč/m2

Mytí oken

od 20 Kč/m2

Sedací souprava 3-2-1

od 700 Kč/ks

Mytí radiátorů

od 20 Kč/m2

Sedací souprava 3-1-1 od 550 Kč/ks
Mytí obkladových stěn

od 15 Kč/m2

Pohovka 3 místná

od 350 Kč/ks

Mytí podlahových krytin

od 10 Kč/m2

Křeslo od 200 Kč/ks
Mytí dveří

od 45 Kč/ks

Židle od 50 Kč/ks

Všechny uvedené ceny jsou orientační. Reálná cena za úklid záleží na typu provozu, rozsahu zakázky, na náplni úklidu a četnosti provádění.

Rádi Vám zpracujeme nezávaznou nabídku úklidových služeb po osobní prohlídce Vašich prostor.

K ceně prací účtujeme příplatek za použité čistící přípravky a materiál 5-10% ze základu. Nejsem plátce DPH.

Fotogalerie

Kontakt

Jana Netolická

Fibichova 52
537 01 Chrudim III

Telefon
+420 777 164 156

E-mail
uklid.chrudim@seznam.cz

IČ: 74418343
Evidující úřad: 360304 - Městský úřad Chrudim